Urchin-Umukarikari loop Kaimanawa Forest Park

p20170225_123424.jpg